Jsme s vámi již 7 let   

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktních údajů a údajů potřebných k vypracování nabídky

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnostiPrimaFuture.cz s.r.o. se sídlem Jablonského 640/2 170 00 Praha 7, IČ: 28128842 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro účel zpracování nabídky:

- komplexní nabídky finančních služeb

Souhlas se zpracováním kontaktních údajů k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat odpovědí na jakýkoliv e-mail s nabídkou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce nepředává kontaktní údaje žádné třetí osobě.

Společnost PrimaFuture.cz s.r.o. je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochranně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutým kontaktním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedených osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté kontaktní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

Zatím nikdo nehodnotil